การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตร ฯ
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
ณ. รร.ไมด้า แกรน โฮเต็ล จ.นครปฐม

เสียง 3-5-59
เสียง 4-5-59