แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10025015 :โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
71กาญจนบุรี
 1. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
 2. 71014136 :รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
46กาฬสินธุ์
 1. 46011077 :รพ.นามล
62กำแพงเพชร
 1. 62010721 :รพ.กำแพงเพชร
 2. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 3. 62011232 :รพ.คลองขลุง
40ขอนแก่น
 1. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
20ชลบุรี
 1. 20010818 :รพ.หนองใหญ่
 2. 20013758 :รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
18ชัยนาท
 1. 18027974 :รพ.หนองมะโมง
36ชัยภูมิ
 1. 36010702 :รพ.ชัยภูมิ
 2. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 3. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 4. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 5. 36010980 :รพ.แก้งคร้อ
 6. 36010981 :รพ.คอนสาร
 7. 36010983 :รพ.เนินสง่า
63ตาก
 1. 63011243 :รพ.อุ้มผาง
26นครนายก
 1. 26010864 :รพ.บ้านนา
73นครปฐม
 1. 73021100 :รพ.กำแพงแสน
 2. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
 3. 73050100 :รพ.บางเลน
 4. 73060900 :รพ.สามพราน
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010875 :รพ.จักราช
 3. 30010879 :รพ.โนนสูง
 4. 30010882 :รพ.ประทาย
 5. 30010883 :รพ.ปักธงชัย
 6. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 7. 30010893 :รพ.โนนแดง
 8. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
 9. 30011608 :รพ.ลำทะเมนชัย
60นครสวรรค์
 1. 60011217 :รพ.พยุหะคีรี
 2. 60130110 :รพ.แม่วงก์
12นนทบุรี
 1. 12010757 :รพ.บางใหญ่
 2. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
96นราธิวาส
 1. 96011438 :รพ.รือเสาะ
 2. 96023771 :รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
31บุรีรัมย์
 1. 31021010 :รพ.บ้านด่าน
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14010688 :รพ.เสนา
 2. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 3. 14090000 :รพ.ภาชี
56พะเยา
 1. 56020100 :รพ.จุน
 2. 56050100 :รพ.ดอกคำใต้
66พิจิตร
 1. 66027979 :รพ.บึงนาราง
 2. 66080100 :รพ.ทับคล้อ
44มหาสารคาม
 1. 44010002 :รพ.ชื่นชม
 2. 44011051 :รพ.แกดำ
49มุกดาหาร
 1. 49011115 :รพ.ดงหลวง
95ยะลา
 1. 95013806 :รพ.กาบัง
85ระนอง
 1. 85011372 :รพ.กะเปอร์
21ระยอง
 1. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
70ราชบุรี
 1. 70010729 :รพ.บ้านโป่ง
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011074 :รพ.เมยวดี
 2. 45011075 :รพ.ศรีสมเด็จ
16ลพบุรี
 1. 16010789 :รพ.พัฒนานิคม
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
51ลำพูน
 1. 51011143 :รพ.ทุ่งหัวช้าง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010936 :รพ.บึงบูรพ์
 2. 33010937 :รพ.ห้วยทับทัน
 3. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 4. 33010940 :รพ.วังหิน
 5. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 6. 33028015 :รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
 7. 33028016 :รพ.ศิลาลาด
47สกลนคร
 1. 47140100 :รพ.เต่างอย
11สมุทรปราการ
 1. 11010753 :รพ.บางพลี
 2. 11020100 :รพ.บางบ่อ
19สระบุรี
 1. 19010815 :รพ.มวกเหล็ก
17สิงห์บุรี
 1. 17040400 :รพ.พรหมบุรี
72สุพรรณบุรี
 1. 72070120 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
 2. 72080100 :รพ.สามชุก
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011358 :รพ.ดอนสัก
 2. 84011654 :รพ.วิภาวดี
32สุรินทร์
 1. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
37อำนาจเจริญ
 1. 37010988 :รพ.เสนาง คนิคม
41อุดรธานี
 1. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 2. 41011026 :รพ.สร้างคอม
61อุทัยธานี
 1. 61070000 :รพ.ลานสัก
34อุบลราชธานี
 1. 34010959 :รพ.สำโรง
15อ่างทอง
 1. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57011191 :รพ.ป่าแดด
 2. 57011198 :รพ.เวียงแก่น
 3. 57011199 :รพ.ขุนตาล
 4. 57015012 :รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
 5. 57028823 :รพ.ดอยหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50011126 :รพ.แม่อาย
 2. 50011131 :รพ.หางดง
 3. 50011132 :รพ.ฮอด
 4. 50011133 :รพ.ดอยเต่า
 5. 50011134 :รพ.อมก๋อย
 6. 50011139 :รพ.แม่ออน
 7. 50023736 :รพ.วัดจันทร์
76เพชรบุรี
 1. 76011311 :รพ.ท่ายาง
42เลย
 1. 42028861 :รพ.หนองหิน
 2. 42070100 :รพ.ภูเรือ
54แพร่
 1. 54011169 :รพ.สูงเม่น
 2. 54011171 :รพ.วังชิ้น
 3. 54011172 :รพ.หนองม่วงไข่
 4. 54011452 :รพร.เด่นชัย
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58011203 :รพ.ขุนยวม
 2. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]2. 71:กาญจนบุรี [2]3. 46:กาฬสินธุ์ [1]4. 62:กำแพงเพชร [3]5. 40:ขอนแก่น [1]
6. 20:ชลบุรี [2]7. 18:ชัยนาท [1]8. 36:ชัยภูมิ [7]9. 63:ตาก [1]10. 26:นครนายก [1]
11. 73:นครปฐม [4]12. 30:นครราชสีมา [9]13. 60:นครสวรรค์ [2]14. 12:นนทบุรี [2]15. 96:นราธิวาส [2]
16. 31:บุรีรัมย์ [3]17. 14:พระนครศรีอยุธยา [3]18. 56:พะเยา [2]19. 66:พิจิตร [2]20. 44:มหาสารคาม [2]
21. 49:มุกดาหาร [1]22. 95:ยะลา [1]23. 85:ระนอง [1]24. 21:ระยอง [1]25. 70:ราชบุรี [1]
26. 45:ร้อยเอ็ด [2]27. 16:ลพบุรี [1]28. 52:ลำปาง [1]29. 51:ลำพูน [1]30. 33:ศรีสะเกษ [7]
31. 47:สกลนคร [1]32. 11:สมุทรปราการ [2]33. 19:สระบุรี [1]34. 17:สิงห์บุรี [1]35. 72:สุพรรณบุรี [2]
36. 84:สุราษฎร์ธานี [2]37. 32:สุรินทร์ [1]38. 37:อำนาจเจริญ [1]39. 41:อุดรธานี [2]40. 61:อุทัยธานี [1]
41. 34:อุบลราชธานี [1]42. 15:อ่างทอง [1]43. 57:เชียงราย [5]44. 50:เชียงใหม่ [7]45. 76:เพชรบุรี [1]
46. 42:เลย [2]47. 54:แพร่ [4]48. 58:แม่ฮ่องสอน [2]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 105 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก