แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI 5 - 10%

10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
71กาญจนบุรี
 1. 71011280 :รพ.บ่อพลอย
 2. 71011282 :รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
 3. 71011284 :รพ.สังขละบุรี
46กาฬสินธุ์
 1. 46011077 :รพ.นามล
 2. 46011079 :รพ.ร่องคำ
 3. 46011088 :รพ.ห้วยผึ้ง
 4. 46028791 :รพ.สามชัย
62กำแพงเพชร
 1. 62010721 :รพ.กำแพงเพชร
 2. 62011230 :รพ.คลองลาน
40ขอนแก่น
 1. 40011006 :รพ.แวงน้อย
 2. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
24ฉะเชิงเทรา
 1. 24013747 :รพ.ราชสาส์น
20ชลบุรี
 1. 20013758 :รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
18ชัยนาท
 1. 18010802 :รพ.มโนรมย์
36ชัยภูมิ
 1. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 2. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 3. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 4. 36010981 :รพ.คอนสาร
 5. 36010983 :รพ.เนินสง่า
63ตาก
 1. 63027443 :รพ.วังเจ้า
26นครนายก
 1. 26010864 :รพ.บ้านนา
73นครปฐม
 1. 73030100 :รพ.นครชัยศรี
 2. 73031800 :รพ.ห้วยพลู
 3. 73060900 :รพ.สามพราน
48นครพนม
 1. 48011107 :รพ.นาทม
30นครราชสีมา
 1. 30010871 :รพ.ครบุรี
 2. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 3. 30010875 :รพ.จักราช
 4. 30010878 :รพ.โนนไทย
 5. 30010879 :รพ.โนนสูง
 6. 30010881 :รพ.บัวใหญ่
 7. 30010882 :รพ.ประทาย
 8. 30010883 :รพ.ปักธงชัย
 9. 30010886 :รพ.ชุมพวง
 10. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 11. 30010893 :รพ.โนนแดง
 12. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
 13. 30011602 :รพ.เมืองยาง
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011332 :รพ.ทุ่งใหญ่
 2. 80011334 :รพ.ร่อนพิบูลย์
60นครสวรรค์
 1. 60051310 :รพ.บรรพตพิสัย
 2. 60130110 :รพ.แม่วงก์
12นนทบุรี
 1. 12010758 :รพ.บางบัวทอง
55น่าน
 1. 55011178 :รพ.ทุ่งช้าง
 2. 55011180 :รพ.นาหมื่น
31บุรีรัมย์
 1. 31021010 :รพ.บ้านด่าน
 2. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 3. 31130100 :รพ.นาโพธิ์
 4. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
 5. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
 6. 31230100 :รพ.เฉลิมพระเกียรติ
13ปทุมธานี
 1. 13010767 :รพ.สามโคก
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77011317 :รพ.บางสะพาน
 2. 77011320 :รพ.หัวหิน
94ปัตตานี
 1. 94011429 :รพ.ยะหริ่ง
 2. 94011431 :รพ.แม่ลาน
14พระนครศรีอยุธยา
 1. 14010769 :รพ.สมเด็จพระสังฆราช
 2. 14010770 :รพ.บางไทร อยุธยา
 3. 14010773 :รพ.บางปะหัน
 4. 14020000 :รพ.ท่าเรือ
 5. 14090000 :รพ.ภาชี
 6. 14100000 :รพ.ลาดบัวหลวง
 7. 14110000 :รพ.วังน้อย
 8. 14140000 :รพ.อุทัย
93พัทลุง
 1. 93010200 :รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
 2. 93011419 :รพ.ศรีบรรพต
 3. 93011421 :รพ.บางแก้ว
66พิจิตร
 1. 66020100 :รพ.วังทรายพูน
 2. 66040100 :รพ.ตะพานหิน
 3. 66080100 :รพ.ทับคล้อ
65พิษณุโลก
 1. 65011251 :รพ.ชาติตระการ
 2. 65011257 :รพ.เนินมะปราง
44มหาสารคาม
 1. 44011055 :รพ.บรบือ
 2. 44011057 :รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
95ยะลา
 1. 95011432 :รพ.บันนังสตา
 2. 95011434 :รพ.รามัน
 3. 95013806 :รพ.กาบัง
35ยโสธร
 1. 35010968 :รพ.ค้อวัง
21ระยอง
 1. 21010831 :รพ.บ้านค่าย
 2. 21010833 :รพ.เขาชะเมา
 3. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011062 :รพ.ปทุมรัตต์
 2. 45011066 :รพ.โพนทอง
16ลพบุรี
 1. 16010789 :รพ.พัฒนานิคม
 2. 16010792 :รพ.ท่าวุ้ง
 3. 16010793 :รพ.ท่าหลวง
52ลำปาง
 1. 52012003 :รพ.เขลางค์รามลำปาง
33ศรีสะเกษ
 1. 33010927 :รพ.ยางชุมน้อย
 2. 33010932 :รพ.ปรางค์กู่
 3. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 4. 33010936 :รพ.บึงบูรพ์
 5. 33010939 :รพ.ศรีรัตนะ
 6. 33010940 :รพ.วังหิน
 7. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 8. 33023125 :รพ.เบญจลักษ์ฯ
47สกลนคร
 1. 47140100 :รพ.เต่างอย
 2. 47180300 :รพ.พระอาจารย์แบน
90สงขลา
 1. 90011397 :รพ.ควนเนียง
 2. 90011398 :รพ.ปาดังเบซาร์
 3. 90011399 :รพ.บางกล่ำ
11สมุทรปราการ
 1. 11010685 :รพ.สมุทรปราการ
75สมุทรสงคราม
 1. 75010735 :รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
19สระบุรี
 1. 19010809 :รพ.วิหารแดง
 2. 19010811 :รพ.บ้านหมอ
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84011363 :รพ.บ้านตาขุน
 2. 84011654 :รพ.วิภาวดี
32สุรินทร์
 1. 32010916 :รพ.ท่าตูม
 2. 32010917 :รพ.จอมพระ
 3. 32010918 :รพ.ปราสาท
 4. 32010919 :รพ.กาบเชิง
 5. 32027844 :รพ.โนนนารายณ์
64สุโขทัย
 1. 64011245 :รพ.คีรีมาศ
37อำนาจเจริญ
 1. 37010985 :รพ.ชานุมาน
 2. 37010986 :รพ.ปทุมราชวงศา
 3. 37010987 :รพ.พนา
41อุดรธานี
 1. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 2. 41011026 :รพ.สร้างคอม
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
 2. 61070000 :รพ.ลานสัก
34อุบลราชธานี
 1. 34010947 :รพ.เขมราฐ
 2. 34010948 :รพ.นาจะหลวย
 3. 34010949 :รพ.น้ำยืน
 4. 34010959 :รพ.สำโรง
 5. 34010962 :รพ.ทุ่งศรีอุดม
15อ่างทอง
 1. 15010788 :รพ.สามโก้
57เชียงราย
 1. 57011198 :รพ.เวียงแก่น
 2. 57028823 :รพ.ดอยหลวง
50เชียงใหม่
 1. 50011134 :รพ.อมก๋อย
76เพชรบุรี
 1. 76010736 :รพ.พระจอมเกล้าฯ
 2. 76011309 :รพ.หนองหญ้าปล้อง
 3. 76011310 :รพ.ชะอำ
 4. 76011311 :รพ.ท่ายาง
67เพชรบูรณ์
 1. 67011264 :รพ.ชนแดน
 2. 67011269 :รพ.บึงสามพัน
42เลย
 1. 42028861 :รพ.หนองหิน
 2. 42120100 :รพ.ผาขาว
54แพร่
 1. 54011452 :รพร.เด่นชัย
58แม่ฮ่องสอน
 1. 58011206 :รพ.แม่ลาน้อย
 2. 58011208 :รพ.ปางมะผ้า
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลาในระบบ ILI มีสัดส่วน ILI ระหว่าง 5 % ถึง 10 % ของแต่ละจังหวัด
1. 10:กรุงเทพมหานคร [1]2. 71:กาญจนบุรี [3]3. 46:กาฬสินธุ์ [4]4. 62:กำแพงเพชร [2]5. 40:ขอนแก่น [2]
6. 24:ฉะเชิงเทรา [1]7. 20:ชลบุรี [1]8. 18:ชัยนาท [1]9. 36:ชัยภูมิ [5]10. 63:ตาก [1]
11. 26:นครนายก [1]12. 73:นครปฐม [3]13. 48:นครพนม [1]14. 30:นครราชสีมา [13]15. 80:นครศรีธรรมราช [2]
16. 60:นครสวรรค์ [2]17. 12:นนทบุรี [1]18. 55:น่าน [2]19. 31:บุรีรัมย์ [6]20. 13:ปทุมธานี [1]
21. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [2]22. 94:ปัตตานี [2]23. 14:พระนครศรีอยุธยา [8]24. 93:พัทลุง [3]25. 66:พิจิตร [3]
26. 65:พิษณุโลก [2]27. 44:มหาสารคาม [2]28. 95:ยะลา [3]29. 35:ยโสธร [1]30. 21:ระยอง [3]
31. 45:ร้อยเอ็ด [2]32. 16:ลพบุรี [3]33. 52:ลำปาง [1]34. 33:ศรีสะเกษ [8]35. 47:สกลนคร [2]
36. 90:สงขลา [3]37. 11:สมุทรปราการ [1]38. 75:สมุทรสงคราม [1]39. 19:สระบุรี [2]40. 84:สุราษฎร์ธานี [2]
41. 32:สุรินทร์ [5]42. 64:สุโขทัย [1]43. 37:อำนาจเจริญ [3]44. 41:อุดรธานี [2]45. 61:อุทัยธานี [2]
46. 34:อุบลราชธานี [5]47. 15:อ่างทอง [1]48. 57:เชียงราย [2]49. 50:เชียงใหม่ [1]50. 76:เพชรบุรี [4]
51. 67:เพชรบูรณ์ [2]52. 42:เลย [2]53. 54:แพร่ [1]54. 58:แม่ฮ่องสอน [2]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 140 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก