แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI ส่งรายงาน ทันเวลา ก่อนวันที่ 2018-12-02

81กระบี่
 1. 81011346 :รพ.เหนือคลอง
10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
46กาฬสินธุ์
 1. 46011449 :รพ.กุฉินารายณ์
40ขอนแก่น
 1. 40011004 :รพ.พล
 2. 40011005 :รพ.แวงใหญ่
 3. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 4. 40011445 :รพ.กระนวน
 5. 40014132 :รพ.ซำสูง
22จันทบุรี
 1. 22010838 :รพ.โป่งน้ำร้อน
36ชัยภูมิ
 1. 36010702 :รพ.ชัยภูมิ
 2. 36010970 :รพ.บ้านเขว้า
 3. 36010971 :รพ.คอนสวรรค์
 4. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 5. 36010973 :รพ.หนองบัวแดง
 6. 36010974 :รพ.จัตุรัส
 7. 36010975 :รพ.บำเหน็จณรงค์
 8. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 9. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 10. 36010978 :รพ.ภูเขียว
 11. 36010979 :รพ.บ้านแท่น
 12. 36010980 :รพ.แก้งคร้อ
 13. 36010981 :รพ.คอนสาร
 14. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
 15. 36010983 :รพ.เนินสง่า
 16. 36010984 :รพ.ซับใหญ่
86ชุมพร
 1. 86011383 :รพ.สวี
92ตรัง
 1. 92050101 :รพ.สิเกา
73นครปฐม
 1. 73010110 :รพ.นครปฐม
 2. 73060900 :รพ.สามพราน
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010874 :รพ.บ้านเหลื่อม
 3. 30010875 :รพ.จักราช
 4. 30010878 :รพ.โนนไทย
 5. 30010879 :รพ.โนนสูง
 6. 30010886 :รพ.ชุมพวง
 7. 30010887 :รพ.สูงเนิน
 8. 30010889 :รพ.สีคิ้ว
 9. 30011602 :รพ.เมืองยาง
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011328 :รพ.ชะอวด
60นครสวรรค์
 1. 60011217 :รพ.พยุหะคีรี
 2. 60040110 :รพ.หนองบัว
 3. 60090810 :รพ.ไพศาลี
96นราธิวาส
 1. 96010750 :รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 2. 96011437 :รพ.ระแงะ
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
 4. 31200100 :รพ.โนนดินแดง
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77010737 :รพ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. 77011316 :รพ.ทับสะแก
94ปัตตานี
 1. 94011423 :รพ.โคกโพธิ์
56พะเยา
 1. 56010718 :รพ.เชียงคำ
65พิษณุโลก
 1. 65014972 :รพ.ม.นเรศวร
44มหาสารคาม
 1. 44011056 :รพ.นาเชือก
95ยะลา
 1. 95013806 :รพ.กาบัง
35ยโสธร
 1. 35010701 :รพท.ยโสธร
 2. 35010701 :รพ.ยโสธร
 3. 35010963 :รพ.ทรายมูล
85ระนอง
 1. 85010743 :รพ.ระนอง
 2. 85011374 :รพ.สุขสำราญ
21ระยอง
 1. 21010830 :รพ.วังจันทร์
 2. 21010834 :รพ.นิคมพัฒนา
70ราชบุรี
 1. 70010728 :รพ.ดำเนินสะดวก
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011064 :รพ.ธวัชบุรี
 2. 45011065 :รพ.พนมไพร
 3. 45027990 :โรงพยาบาลหนองฮี
16ลพบุรี
 1. 16010789 :รพ.พัฒนานิคม
33ศรีสะเกษ
 1. 33010929 :รพ.กันทรลักษ์
 2. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 3. 33028016 :รพ.ศิลาลาด
47สกลนคร
 1. 47050100 :รพ.พังโคน
 2. 47180300 :รพ.พระอาจารย์แบน
90สงขลา
 1. 90010745 :รพ.สงขลา
 2. 90011386 :รพ.สทิงพระ
 3. 90011387 :รพ.จะนะ
 4. 90011398 :รพ.ปาดังเบซาร์
19สระบุรี
 1. 19010812 :รพ.ดอนพุด
17สิงห์บุรี
 1. 17040400 :รพ.พรหมบุรี
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84010681 :รพ.สุราษฎร์ธานี
 2. 84014138 :รพ.ท่าโรงช้าง
64สุโขทัย
 1. 64011247 :รพ.ศรีสัชนาลัย
 2. 64011249 :รพ.ศรีนคร
39หนองบัวลำภู
 1. 39040107 :รพ.ศรีบุญเรือง
 2. 39060100 :รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
37อำนาจเจริญ
 1. 37010989 :รพ.หัวตะพาน
41อุดรธานี
 1. 41011015 :รพ.กุมภวาปี
 2. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
 3. 41011446 :รพ.บ้านดุง
61อุทัยธานี
 1. 61010720 :รพ.อุทัยธานี
 2. 61060000 :รพ.บ้านไร่
34อุบลราชธานี
 1. 34010946 :รพ.เขื่องใน
 2. 34010962 :รพ.ทุ่งศรีอุดม
 3. 34021984 :รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
57เชียงราย
 1. 57011195 :รพ.แม่สรวย
50เชียงใหม่
 1. 50011137 :รพ.ไชยปราการ
76เพชรบุรี
 1. 76010736 :รพ.พระจอมเกล้าฯ
67เพชรบูรณ์
 1. 67011266 :รพ.วิชียรบุรี
 2. 67011269 :รพ.บึงสามพัน
 3. 67011271 :รพ.วังโป่ง
42เลย
 1. 42120100 :รพ.ผาขาว
54แพร่
 1. 54010715 :รพ.แพร่
 2. 54011169 :รพ.สูงเม่น
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลา ของแต่ละจังหวัด
1. 81:กระบี่ [1]2. 10:กรุงเทพมหานคร [1]3. 46:กาฬสินธุ์ [1]4. 40:ขอนแก่น [5]5. 22:จันทบุรี [1]
6. 36:ชัยภูมิ [16]7. 86:ชุมพร [1]8. 92:ตรัง [1]9. 73:นครปฐม [2]10. 30:นครราชสีมา [9]
11. 80:นครศรีธรรมราช [1]12. 60:นครสวรรค์ [3]13. 96:นราธิวาส [2]14. 31:บุรีรัมย์ [4]15. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [2]
16. 94:ปัตตานี [1]17. 56:พะเยา [1]18. 65:พิษณุโลก [1]19. 44:มหาสารคาม [1]20. 95:ยะลา [1]
21. 35:ยโสธร [3]22. 85:ระนอง [2]23. 21:ระยอง [2]24. 70:ราชบุรี [1]25. 45:ร้อยเอ็ด [3]
26. 16:ลพบุรี [1]27. 33:ศรีสะเกษ [3]28. 47:สกลนคร [2]29. 90:สงขลา [4]30. 19:สระบุรี [1]
31. 17:สิงห์บุรี [1]32. 84:สุราษฎร์ธานี [2]33. 64:สุโขทัย [2]34. 39:หนองบัวลำภู [2]35. 37:อำนาจเจริญ [1]
36. 41:อุดรธานี [3]37. 61:อุทัยธานี [2]38. 34:อุบลราชธานี [3]39. 57:เชียงราย [1]40. 50:เชียงใหม่ [1]
41. 76:เพชรบุรี [1]42. 67:เพชรบูรณ์ [3]43. 42:เลย [1]44. 54:แพร่ [2]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 102 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก