แสดงรายชื่อสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนในระบบ ILI ส่งรายงาน ทันเวลา ก่อนวันที่ 2018-07-08

81กระบี่
 1. 81011343 :รพ.อ่าวลึก
 2. 81011346 :รพ.เหนือคลอง
10กรุงเทพมหานคร
 1. 10011691 :รพ.วิภาวดี
71กาญจนบุรี
 1. 71011278 :รพ.ไทรโยค
46กาฬสินธุ์
 1. 46010709 :รพ.กาฬสินธุ์
 2. 46011449 :รพ.กุฉินารายณ์
62กำแพงเพชร
 1. 62011229 :รพ.ไทรงาม
 2. 62011234 :รพ.ลานกระบือ
40ขอนแก่น
 1. 40010998 :รพ.ชุมแพ
 2. 40011009 :รพ.มัญจาคีรี
 3. 40011445 :รพ.กระนวน
36ชัยภูมิ
 1. 36010702 :รพ.ชัยภูมิ
 2. 36010970 :รพ.บ้านเขว้า
 3. 36010971 :รพ.คอนสวรรค์
 4. 36010972 :รพ.เกษตรสมบูรณ์
 5. 36010973 :รพ.หนองบัวแดง
 6. 36010974 :รพ.จัตุรัส
 7. 36010975 :รพ.บำเหน็จณรงค์
 8. 36010976 :รพ.หนองบัวระเหว
 9. 36010977 :รพ.เทพสถิต
 10. 36010978 :รพ.ภูเขียว
 11. 36010979 :รพ.บ้านแท่น
 12. 36010980 :รพ.แก้งคร้อ
 13. 36010981 :รพ.คอนสาร
 14. 36010982 :รพ.ภักดีชุมพล
 15. 36010983 :รพ.เนินสง่า
 16. 36010984 :รพ.ซับใหญ่
73นครปฐม
 1. 73010110 :รพ.นครปฐม
 2. 73060900 :รพ.สามพราน
30นครราชสีมา
 1. 30010872 :รพ.เสิงสาง
 2. 30010874 :รพ.บ้านเหลื่อม
 3. 30010875 :รพ.จักราช
 4. 30010879 :รพ.โนนสูง
 5. 30010882 :รพ.ประทาย
 6. 30010885 :รพ.ห้วยแถลง
 7. 30010886 :รพ.ชุมพวง
 8. 30010894 :รพ.วังน้ำเขียว
80นครศรีธรรมราช
 1. 80011326 :รพ.พิปูน
60นครสวรรค์
 1. 60011217 :รพ.พยุหะคีรี
 2. 60040110 :รพ.หนองบัว
96นราธิวาส
 1. 96010750 :รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 2. 96011437 :รพ.ระแงะ
31บุรีรัมย์
 1. 31031140 :รพ.หนองหงส์
 2. 31080100 :รพ.บ้านกรวด
 3. 31170100 :รพ.โนนสุวรรณ
13ปทุมธานี
 1. 13010687 :รพ.ปทุมธานี
77ประจวบคีรีขันธ์
 1. 77010737 :รพ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. 77011316 :รพ.ทับสะแก
 3. 77011319 :รพ.ปราณบุรี
94ปัตตานี
 1. 94011423 :รพ.โคกโพธิ์
56พะเยา
 1. 56060100 :รพ.ปง
44มหาสารคาม
 1. 44011056 :รพ.นาเชือก
49มุกดาหาร
 1. 49011114 :รพ.ดอนตาล
85ระนอง
 1. 85010743 :รพ.ระนอง
 2. 85011373 :รพ.กระบุรี
70ราชบุรี
 1. 70010728 :รพ.ดำเนินสะดวก
45ร้อยเอ็ด
 1. 45011064 :รพ.ธวัชบุรี
 2. 45011065 :รพ.พนมไพร
16ลพบุรี
 1. 16010789 :รพ.พัฒนานิคม
 2. 16010790 :รพ.โคกสำโรง
52ลำปาง
 1. 52005001 :รพ.งาว
51ลำพูน
 1. 51011140 :รพ.แม่ทา
33ศรีสะเกษ
 1. 33010929 :รพ.กันทรลักษ์
 2. 33010935 :รพ.อุทุมพรพิสัย
 3. 33010941 :รพ.น้ำเกลี้ยง
 4. 33010942 :รพ.ภูสิงห์
47สกลนคร
 1. 47050100 :รพ.พังโคน
 2. 47100100 :รพ.บ้านม่วง
 3. 47180300 :รพ.พระอาจารย์แบน
90สงขลา
 1. 90011387 :รพ.จะนะ
 2. 90011390 :รพ.เทพา
 3. 90011398 :รพ.ปาดังเบซาร์
84สุราษฎร์ธานี
 1. 84010681 :รพ.สุราษฎร์ธานี
32สุรินทร์
 1. 32010918 :รพ.ปราสาท
 2. 32027842 :รพ.เขวาสินรินทร์
64สุโขทัย
 1. 64011247 :รพ.ศรีสัชนาลัย
43หนองคาย
 1. 43011448 :รพ.ยุพราชท่าบ่อ
39หนองบัวลำภู
 1. 39040107 :รพ.ศรีบุญเรือง
37อำนาจเจริญ
 1. 37010987 :รพ.พนา
41อุดรธานี
 1. 41011015 :รพ.กุมภวาปี
 2. 41011018 :รพ.หนองหาน
 3. 41011022 :รพ.วังสามหมอ
61อุทัยธานี
 1. 61060000 :รพ.บ้านไร่
34อุบลราชธานี
 1. 34010952 :รพ.กุดข้าวปุ้น
 2. 34021984 :รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ
57เชียงราย
 1. 57011189 :รพ.เทิง
 2. 57011195 :รพ.แม่สรวย
 3. 57011196 :รพ.เวียงป่าเป้า
 4. 57015012 :รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
50เชียงใหม่
 1. 50011119 :รพ.จอมทอง
 2. 50011123 :รพ.แม่แตง
 3. 50011137 :รพ.ไชยปราการ
76เพชรบุรี
 1. 76011311 :รพ.ท่ายาง
67เพชรบูรณ์
 1. 67011264 :รพ.ชนแดน
 2. 67011269 :รพ.บึงสามพัน
42เลย
 1. 42120100 :รพ.ผาขาว
สรุปจำนวนรวมสถานพยาบาลที่ ส่งข้อมูลทันเวลา ของแต่ละจังหวัด
1. 81:กระบี่ [2]2. 10:กรุงเทพมหานคร [1]3. 71:กาญจนบุรี [1]4. 46:กาฬสินธุ์ [2]5. 62:กำแพงเพชร [2]
6. 40:ขอนแก่น [3]7. 36:ชัยภูมิ [16]8. 73:นครปฐม [2]9. 30:นครราชสีมา [8]10. 80:นครศรีธรรมราช [1]
11. 60:นครสวรรค์ [2]12. 96:นราธิวาส [2]13. 31:บุรีรัมย์ [3]14. 13:ปทุมธานี [1]15. 77:ประจวบคีรีขันธ์ [3]
16. 94:ปัตตานี [1]17. 56:พะเยา [1]18. 44:มหาสารคาม [1]19. 49:มุกดาหาร [1]20. 85:ระนอง [2]
21. 70:ราชบุรี [1]22. 45:ร้อยเอ็ด [2]23. 16:ลพบุรี [2]24. 52:ลำปาง [1]25. 51:ลำพูน [1]
26. 33:ศรีสะเกษ [4]27. 47:สกลนคร [3]28. 90:สงขลา [3]29. 84:สุราษฎร์ธานี [1]30. 32:สุรินทร์ [2]
31. 64:สุโขทัย [1]32. 43:หนองคาย [1]33. 39:หนองบัวลำภู [1]34. 37:อำนาจเจริญ [1]35. 41:อุดรธานี [3]
36. 61:อุทัยธานี [1]37. 34:อุบลราชธานี [2]38. 57:เชียงราย [4]39. 50:เชียงใหม่ [3]40. 76:เพชรบุรี [1]
41. 67:เพชรบูรณ์ [2]42. 42:เลย [1]
รวมสถานพยาบาลทั้งหมด 96 แห่ง

แสดงรายชื่อ สคร.

สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
สคร. 3 นครสวรรค์
สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
สคร. 8 อุดรธานี
สคร. 9 พิษณุโลก
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 9 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่9 พิษณุโลก