กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of :Advisors & Supervisor
User Name :Password :

 

Senior Advisor

     
Senior Advisor (ที่ปรึกษาอาวุโส)
Mr. Suchart Jetanasen :: นายสุชาติ เจตนเสน
02-590-1734 Ext. 117
Email
     
Senior Advisor (ที่ปรึกษาอาวุโส)
Mr. Prayura Kunasol :: นายประยูร กุนาศล
02-590-1733, 02-590-1734 Ext. 116
Email
     
Senior Advisor (ที่ปรึกษาอาวุโส)
Mr. Thawat Jayaneyayothin :: นายธวัช จายนียโยธิน
02-590-1734 Ext. 118
Email
     

Consultants

     
Consultant (ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา)
Dr. Pasakorn Akarasewi :: นพ. ภาสกร อัครเสวี
081-911-2184,0-2580-0669 Ext. 422
thai_gf_pr@yahoo.com
     
Consultant (ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค)
Dr. Kumnuan Ungchusak :: นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
081-932-1610, 0-2590-1781,0-2591-8577 Home:0-2675-9502
kum@health.moph.go.th
     
Consultant (นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)
Dr. Somsak Wattanasri :: นพ. สมศักดิ์ วัฒนศรี
0-2590-1732 ,081-819-2360
does@health.moph.go.th
     

Executives

     
FETP Director :: Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Chakrarat Pittayawonganon :: ดร.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
082-445-8258,0-2590-1732-5, 02-590-1734 Ext. 126
c.pittayawonganon@gmail.com
     
Inter FETP Manager (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Chuleeporn Jiraphongsa :: พญ. ชุลีพร จิระพงษา
02-590-1733, 02-590-1734 Ext. 121
jiraphongsa@gmail.com

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved