กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of :FETP Staff
User Name :Password :

 

FETP-STAFF (กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย)

     
Project Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ)
Miss Vanlaya setapanai :: น.ส. วัลลยา เศรษฐประณัยน์ [แก้ว]
081-845-7445, 02-590-1734 Ext. 110
aidsgt2@health.moph.go.th
     
Chief Financial Officer (เจ้าหน้าที่การเงิน)
Mrs. Siriwatsanar Jonjarond :: นาง ศิริวาสนา จงเจริญไพศาล [กุ้ง]
087-983-8800, 02-590-1734 Ext. 131
siriwasna@hotmail.com
     
Librarian (บรรณารักษ์)
Miss Sangjan Soonsorn :: น.ส. แสงจันทร์ ศูนย์ศร [แสง]
081-826-5741, 02-590-1734 Ext. 133
soonsorns@yahoo.com
     
Assistant Project Coordinator (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน)
Miss. Kanyarat Charoenphon :: น.ส. กัญญรัตน์ เจริญผล [ส้ม]
089-6948008, 02-590-1734 Ext. 100
kanyaratsom@yahoo.com
     
Typing staff (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด)
Mrs. Waree Keemalae :: นาง วารี กีมาและ [แป๋ว]
081-806-2674, 02-590-1734 Ext. 131
sunbow2537@hotmail.com
     
Senior Programmer (โปรแกรมเมอร์อาวุโส)
Mr. Narakorn Sae-lew :: นาย นรากร แซ่ลิ่ว [กว้าง]
081-426-3993, 02-590-1734 Ext. 130
n4573340@hotmail.com
     
Procurement Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
Miss Pajaree Kongsoon :: น.ส. ปาจรีย์ กองศูนย์ [ดาด้า]
08-823-1676, 02-590-1734 Ext. 101
darunee20@hotmail.com
     
Chief Financial Officer (เจ้าหน้าที่การเงิน)
Miss Rungtip Kaewchueaknang :: น.ส. รุ่งทิพย์ แก้วเชือกหนัง [หนึ่ง]
081-860-4901, 02-590-1734 Ext. 125
r_rungtip@hotmail.com
     
Chief Financial Officer (เจ้าหน้าที่การเงิน)
Miss Sailom Netphanya :: น.ส. สายลม เนตร์ปัญญา [นุ้ย]
086-531-3453, 02-590-1734 Ext. 119
netphanyal@hotmail.com
     
Epidemiologist
Miss Yin Myo Aye :: น.ส. ยินโมแย่ [ยิน]
02-590-1734 Ext. 111
yinmyoaye@gmail.com
     
Scholars Program (นักวิชาการโครงการ)
Ms "Walaiporn Jiaranairungroj :: น.ส. วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์ [โบ]
089-510-7500, 02-590-1734 Ext. 111
beau_wi@hotmail.com
     
Project Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ)
Ms. Nantawan Molee :: น.ส. นันทวัน โมฬี [Nam]
094-485-2816, 02-590-1733 Ext. 111
Nam-pan25794@hotmail.com
     
Assistant Project Coordinator (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน)
Ms. Nannapas Phuwasuwan :: น.ส. นันท์นภัส ภูวะสุวรรณ์ [ต้อม]
083-042-2708, 02-590-1733 Ext. 122
tom49tom49@hotmail.com
     

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved