กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of : Thai trainees
User Name :Password :

 

Tranees รุ่นที่ 33 (Year 2012)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Thanarath Imsuwanasri:: นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี [Not]
0866149191,025901734 Ext. 111
drthanarath@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Veterinary (นายสัตวแพทย์)
Dr. Thanidtha Te-chaniyom:: สพญ. ธนิษฐา เตชะนิยม [Meo]
0841956322,025901734 Ext. 111
polarbear_pig@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Special Medical experts said (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Dr. Niramon Sinanan:: พญ. นิรมล สินอนันต์ [Ni]
0817218420,025901734 Ext. 111
iloveghibi@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Phanthanee Thitichai:: พญ. พันธนีย์ ธิติชัย [Khing]
0815403494,025901734 Ext. 111
n_punch@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Virayut Sukthavi:: นพ. วีระยุทธ สุขทวี [Wee]
0890296900,025901734 Ext. 111
wesuto@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Public Health Specialist in place (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
Mr. Seesai Yeesoonsang:: นาย สีใส ยี่สุ่นแสง [Yai]
0894391677,025901734 Ext. 111
seesaiy@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 33) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Pailin Phupat :: พญ. ไพลิน ผู้พัฒน์ [Fah]
0891732997, 025901734 Ext. 111
vinctvis@yahoo.com
     
Trainee China (รุ่นที่ 33)
Dr. XieYihong:: พญ. เซียยิงฮอง [Xie]
0841957416, 86-771-2518672, 86-771-2518768(fax),025901734 Ext. 111
wallstreetxie@hotmail.com

Tranees รุ่นที่ 34 (Year 2013)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Pantila Taweewigyakarn:: พญ. ภันทิลา ทวีวิกยการ [Ploy]
0896067799,025901734 Ext. 111
alitnap@hotmail.comสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Supharerk Thawillarp:: นพ. ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ [Pai]
0819100146,025901734 Ext. 111
raynus.blueray@gmail.comรพ.สมเด็จพยุพราชปัว
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Special veterinary specialist said (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Mr. Samart Onsongchan:: สามารถ อ่อนสองชั้น [JO]
0894219911,025901734 Ext. 111
onsongchan@hotmail.comสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Surachet Arunothong:: นพ. สุรเชษฐ์ อรุโณทอง [Lek]
0896318160,025901734 Ext. 111
leksurachet@hotmail.comสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) (ร้อยตรี นายแพทย์)
Dr. Anupong Sirirungreung:: ร.ต. นพ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง [Pabu]
0895238382,025901734 Ext. 111
anu_siri@hotmail.comวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Jessada Thanakitjaroenkul:: นพ. เจษฎา ธนกิจเจริญกุล [Nhong]
0810050953,025901734 Ext. 111
jessajezzy@hotmail.comสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Veterinary Operations [นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ]
Mr. Banjarong Sankalux:: นสพ. เบญจรงค์ สังขรักษ์ [เส]
0843289259,025901734 Ext. 111
Vacuummm@hotmail.comสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Veterinary Operations [นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ]
Mr. Paisin Lekcharoen:: นสพ. ไพศิลป์ เล็กเจริญ [ศิลป์]
0846364882,025901734 Ext. 111
dvm.starling@hotmail.comศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved