กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of : Thai trainees
User Name :Password :

 

Tranees รุ่นที่ 34 (Year 2013)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Pantila Taweewigyakarn:: พญ. ภันทิลา ทวีวิกยการ [Ploy]
0896067799,025901734 Ext. 111
alitnap@hotmail.com
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Supharerk Thawillarp:: นพ. ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ [Pai]
0819100146,025901734 Ext. 111
raynus.blueray@gmail.com
รพ.สมเด็จพยุพราชปัว
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Special veterinary specialist said (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
Mr. Samart Onsongchan:: สามารถ อ่อนสองชั้น [JO]
0894219911,025901734 Ext. 111
onsongchan@hotmail.com
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Surachet Arunothong:: นพ. สุรเชษฐ์ อรุโณทอง [Lek]
0896318160,025901734 Ext. 111
leksurachet@hotmail.com
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) (ร้อยตรี นายแพทย์)
Dr. Anupong Sirirungreung:: ร.ต. นพ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง [Pabu]
0895238382,025901734 Ext. 111
anu_siri@hotmail.com
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Director of Medical Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Jessada Thanakitjaroenkul:: นพ. เจษฎา ธนกิจเจริญกุล [Nhong]
0810050953,025901734 Ext. 111
jessajezzy@hotmail.com
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Veterinary Operations [นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ]
Mr. Banjarong Sankalux:: นสพ. เบญจรงค์ สังขรักษ์ [เส]
0843289259,025901734 Ext. 111
Vacuummm@hotmail.com
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 34) Veterinary Operations [นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ]
Mr. Paisin Lekcharoen:: นสพ. ไพศิลป์ เล็กเจริญ [ศิลป์]
0846364882,025901734 Ext. 111
dvm.starling@hotmail.com
ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล

Tranees รุ่นที่ 35 (Year 2014)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) MD Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Thanawadee Chantian:: พญ. ธนวดี จันทร์เทียน [ ]
0851393479,025901734 Ext. 111
mbblueberry@gmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Naris Boonthanapat:: นพ. นริศ บุญธนภัทร [ ]
0846063933,025901734 Ext. 111
binary0001@hotmail.com
โรงพยาบาลทุ่งช้าง จ.น่าน
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Apichait Sathawornwiwat:: นพ. อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ [ ]
0844806397,025901734 Ext. 111
Apichit_st@hotmail.com
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Veterinary Operations (นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
Mr. Wansane Poanan:: น.สพ.วันเสน่ห์ โตอนันต์ [ ]
0868544555,025901734 Ext. 111
wansanay@gmail.com
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
     
Inter Trainee (รุ่นที่ 35) MD Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Willie William Mark:: นพ. วิลเลี่ยม มาส [วิลเลี่ยม]
     
Inter Trainee (รุ่นที่ 35) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Pwitn Mon Oo:: นพ. โมน โอ [โมน]

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved