กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of : Thai trainees
User Name :Password :

 

Trainees รุ่นที่ 35 (Year 2014)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) MD Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Thanawadee Chantian:: พญ. ธนวดี จันทร์เทียน [ ]
0851393479,025901734 Ext. 111
mbblueberry@gmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Naris Boonthanapat:: นพ. นริศ บุญธนภัทร [ ]
0846063933,025901734 Ext. 111
binary0001@hotmail.com
โรงพยาบาลทุ่งช้าง จ.น่าน
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Physician specialist (นายแพทย์ชำนาญการ)
Dr. Apichait Sathawornwiwat:: นพ. อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ [ ]
0844806397,025901734 Ext. 111
Apichit_st@hotmail.com
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 35) Veterinary Operations (นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
Mr. Wansane Poanan:: น.สพ.วันเสน่ห์ โตอนันต์ [ ]
0868544555,025901734 Ext. 111
wansanay@gmail.com
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
     
Inter Trainee (รุ่นที่ 35) MD Operations (นายแพทย์ปฎิบัติการ)
Dr. Willie William Mark:: นพ. วิลเลี่ยม มาส [วิลเลี่ยม]
     
Inter Trainee (รุ่นที่ 35) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Pwitn Mon Oo:: นพ. โมน โอ [โมน]

Trainees รุ่นที่ 36 (Year 2015)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [Special medical expert said]
Dr. Thanit Rattanathumsakul:: นพ. ธนิต รัตนธรรมสกุล [Nig]
0818927528, 025901734 Ext. 111
nigagape@hotmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Natthaprang Nittayasoot:: นพ. ณัฐปราง นิตยสุทธิ์ [จูน]
0829844774, 025901734 Ext. 111
June_ohhohe@hotmail.co.th
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Chalo Sansilapin:: นพ. ชาโล สาณศิลปิน [ไมโล]
0860101620, 025901734 Ext. 111
chalochalala@gmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36)นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ [Veterinary operations]
Dr. Onpirun Sagarasearanee:: สพญ. อรพิรุฬห์ สการะเศรณี [on]
0897755217, 025901734 Ext. 111
dek_vet_ka@hotmail.com

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved