กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of : Thai trainees
User Name :Password :

 

Trainees รุ่นที่ 36 (Year 2015)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ [Special medical expert said]
Dr. Thanit Rattanathumsakul:: นพ. ธนิต รัตนธรรมสกุล [Nig]
0818927528, 025901734 Ext. 111
nigagape@hotmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Natthaprang Nittayasoot:: นพ. ณัฐปราง นิตยสุทธิ์ [จูน]
0829844774, 025901734 Ext. 111
June_ohhohe@hotmail.co.th
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Chalo Sansilapin:: นพ. ชาโล สาณศิลปิน [ไมโล]
0860101620, 025901734 Ext. 111
chalochalala@gmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 36)นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ [Veterinary operations]
Dr. Onpirun Sagarasearanee:: สพญ. อรพิรุฬห์ สการะเศรณี [on]
0897755217, 025901734 Ext. 111
dek_vet_ka@hotmail.com

Trainees รุ่นที่ 37 (Year 2016)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฎิบัติการ [Director of Medical Operations]
Dr. Kritchavat Ploddi:: นพ. กฤชวัฐ ปลอดดี [นัฐ]
0905705600, 025901734 Ext. 111
dr.kritchavat@gmail.com
สคร.8 จ.อุดรธานี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ [veterinary operations]
Dr. Kanittha Tonchiangsai:: นสพ. กนิษฐา ตันเชียงสาย [น้ำผึ้ง]
0877317138, 025901734 Ext. 111
kanittha.ton@mahidol.ac.th
ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Kittiphan Chalom:: นพ. กิตติพันธุ์ ฉลอม [นุ๊ก]
0899998661, 025901734 Ext. 111
snookermail@gmail.com
รพ. แม่อาย
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Tassana Thammaros:: นพ. ทรรศนะ ธรรมรส [โต]
0819538195, 025901734 Ext. 111
tassanamd@gmail.com
รพ.หนองไผ่
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Worrayot Darasawang:: นพ. วรยศ ดาราสว่าง [เน]
0885837902, 025901734 Ext. 111
tutorwoda_3@hotmail.com
รพ.หนองหงส์
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 37) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Win Phyo Than:: นพ. วินไพโย ธัน
0992161625, 025901734 Ext. 111
wintphyothan@gmail.com

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved