กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และเครือข่าย
Log in member of : Thai trainees
User Name :Password :

 

Trainees รุ่นที่ 38 (Year 2017)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Bhurinud Salakij :: พญ. ภูรินุช ศาลากิจ [เกศ]
0813756086
bsalakij@gmail.com
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Khanuengnij Yueayai :: พญ. คนึงนิจ เยื่อใย [ตาล]
0845187659
jbhoutan@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Chawakit Deeoum :: นพ. ชวกิจ ดีอ่วม [ต้า]
0894376587
chawakitdeeoum@gmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Nichakul Pisitpayat :: นพ. ณิชกุล พิสิฐพยัต [กุล]
0815454005
koonkunkul9@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Thanachol Wonghirundecha :: นพ. ธนชล วงศ์หิรัญเดชา [ซอส]
0865982334
w.thanachol@gmail.com
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Roongkarn Sangsiri :: นพ. รุ่งกานต์ แสงศิริ [จอย]
0627472244
kantaa06@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Nilubon Karavanonth :: นพ. นิลุบล คารวานนท์ [บัว]
0831021500
zi-kuza@hotmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Suppakrit Thanajirasak :: นพ. ศุภกฤต ธนาจิรศักดิ์ [เบิร์ด]
0896582500
birdsuppakrit@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38)
Dr. Ba Soe Thet :: นพ. บาโซ เทอร์
95 8421070
dr.basoethet@gmail.com
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 38)
Dr. Yamin Thaung :: นพ. ยามิน ตรัง
dryaminthaung@gmail.com
Inter

Trainees รุ่นที่ 39 (Year 2018)

     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Charuttaporn Jitpeera :: พญ. ชรัฐพร จิตรพีระ [กิ๊ฟ]
0810364075
charuttaporn@gmail.com
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Nuttakoon Chaisongkram :: นพ. ณัฐธกูล ไชยสงคราม [นุ]
0897567852
nuttakoonnu1@gmail.com
โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Pitikhun Setapura :: นพ. ปิติคุณ เสตะปุระ [โด]
0815817144
do_expert@hotmail.com
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Tanupat Boonchalermvichien :: นพ. ตนุภัทร บุญเฉลิมวิเชียร [ตั๋ง]
0847043200
tanupat02@gmail.com
โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ชำนาญการ [Physician specialist]
Dr. Punyawee Buehoong :: พญ. ปุณยวีร์ บัวหุ่ง [ปู]
0954918127
dr.punyawee@gmail.com
โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Panupong Tantirat :: นพ. ภาณุพงศ์ ตันติรัตน์ [กอล์ฟ]
0878190796
golftppanupong@gmail.com
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Ravinan Soma :: นพ. รวินันท์ โสมา [ไปท์]
0906515568
ravinan.soma@hotmail.com
โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
     
Trainee Thai (รุ่นที่ 39) นายแพทย์ปฏิบัติการ [MD operations]
Dr. Suphanat Wongsanuphat :: นพ. ศุภณัฐ วงศานุพันธ์ [อัฑฒ์]
0836521523
at_acoustic@hotmail.com
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

Home Copyright © 2012 FETP Thailand - All Rights Reserved